Vacancies

Prentis Cynorthwyol Addysgu

Prentis Cynorthwyol Addysgu

Job Description

Location: Ysgol Bro Alun, Delamere Avenue, Gwersyllt, Wrexham, LL11 4NG
Hours: 30
Salary: £8.60 P/H

Duties include:

Bydd swyddi yn cynnwys:

 • Cefnogi dysgwyr gyda'u sgiliau iaith a llythrennedd Cymraeg
 • Cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
 • Cefnogi disgyblion gyda'u rhifedd, llythrennedd a’u sgiliau TGCH
 • Cefnogi’r dysgwyr yn yr amrywiaeth o ardaloedd yn y dosbarth
 • Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a'u rôl o fewn y polisïau hyn
 • Hyrwyddo'r diwylliant Cymreig
 • Gweithio gyda phlant 3-6 oed
 • Cefnogi athro mewn rolau amrywiol yn yr ystafell ddosbarth
 • Y gallu i ymddwyn mewn modd proffesiynol bob amser wrth weithio mewn ysgolion

Essential Criteria:

Meini Prawf Hanfodol:

 • Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg
 • Awydd dysgu mwy am ddod yn Gynorthwyydd Addysgu
 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phlant
 • Meddu ar rinweddau perthnasol gan gynnwys amynedd a chyfathrebu
 • Y gallu i ddangos proffesiynoldeb bob amser
 • Y gallu i wrando a dysgu gan staff mwy profiadol
 • Profiad blaenorol o weithio gyda phlant
 • Unrhyw brofiad blaenorol gydag anghenion addysgol arbennig
 • Cymraeg, Saesneg a Mathemateg cryf
 • Sgiliau cyfathrebu sy'n berthnasol i blant ac oedolion
 • Sgiliau cymwys mewn rhifedd, llythrennedd a TGCh
 • Y gallu i hunanreoli a threfnu eich amser eich hun

Desirable Criteria:

Rhinweddau personol

 • Dibynadwy
 • Ymddangosiad smart
 • Agwedd broffesiynol
 • Bydd angen lefel aeddfedrwydd wrth weithio mewn amgylchedd ysgol
 • Uchelgeisiol a gweithgar
 • Eisiau bod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
Training:
Mae'r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.
Qualifications
Lleiafswm Gradd A* - C mewn TGAU (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Saesneg/ Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg
Apprenticeships To Be Undertaken:
NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu
Apply Now!
X
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input