Ysgol Treffynnon – Cyfle Cymhorthydd Dysgu

Vacancy Description

Occupation:Classroom AssistantSector:Education and TrainingFel Cymhorthydd Dysgu byddech yn cefnogi athrawon ac yn helpu plant gyda’u datblygiad addysgol a chymdeithasol, tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth.

Bydd y swydd yn cynnwys:
– Gweithio mewn Ysgol Uwchradd fel Cymhorthydd Dysgu llawn amser.
– Cefnogi disgyblion hefo anghenion dysgu ychwanegol (ADY).
– Cefnogi disgyblion hefo’u rhifedd.
– Cefnogi disgyblion hefo’u llythrennedd.
– Cefnogi disgyblion hefo’u sgiliau TGCh.
– Cymryd rhan mewn creu arddangosiadau a pharatoi adnoddau.
– Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gwblhau tasgau.
– Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a’u rôl o fewn y polisïau hyn.
– Gweithio hefo plant 11 i 16 oed.
– Cefnogi athrawon mewn rolau amrywiol o fewn yr ystafell ddosbarth.
– Y gallu i ymddwyn mewn modd broffesiynol bob amser tra’n gweithio mewn ysgol.

Hanfodol:
– Awydd i ddysgu mwy am ddod yn Gymhorthydd Dysgu.
– Angerdd dros weithio gyda phlant.
– Yn meddu ar rinweddau perthnasol gan gynnwys amynedd a chyfathrebu.
– Y gallu i ddangos proffesiynoldeb bob amser.
– Y gallu i wrando a dysgu gan staff mwy profiadol.

Training provided

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Preferred Learning Provider

COLEG LLANDRILLO (WBL)

Learning Provider Course

Supporting Teaching and Learning in Schools Level 2 Certificate (C&G) 5011136X

Desirable personal qualities

Not specified

Qualification(s) Required

2 GCSE ar C neu gyfwerth
Saesneg ar C neu gyfwerth
Mathemateg ar C neu gyfwerth

Welsh Language Requirements

Welsh Spoken Skills: Essential.
Welsh Written Skills: Essential.

https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=47244

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *