Ysgol Maes Garmon – Cyfle Gweinyddu Swyddfa

Vacancy Description

Occupation:
Business Administration
 
Sector:
Administration, Business and Office Work
 
Mae’r ysgol yn edrych i recriwtio prenstis gweinyddoli gydweithio â staff gweinyddol profiadol, ac i ymgymryd â’r tasgau canlynol:
 
• Cynnal / diweddaru systemau swyddfa, yn cynnwys rheoli data a ffeilio.
• Ateb galwadau ffôn.
• Croesawua chyfarfod ymwelwyr.
• Trefnu a rheoli dyddiaduron.
• Darparu cefnogaeth weinyddol cyffredinol i staff yr ysgol.
• Trefnu a mynychu cyfarfodydd.
• Sgrinio galwadau ffôn ac ymholiadau, a delio gyda nhw pan yn briodol.
• Anfon a dosbarthu post.
• Cysylltu â rhieni a staff.
• Cynnal / diweddaru systemau ysgol ar-lein.
 

Training provided

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.
 

Preferred Learning Provider

COLEG LLANDRILLO (WBL)
 

Learning Provider Course

Business and Administration Level 2 NVQ Certificate (OCR) 5009645X
 

Desirable personal qualities

 • Awydd i ddysgu
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol sydd yn berthnasol i blant ac oedolion
 • Sgiliau trefnu da
 • Sgiliau ffôn dda
 • Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm
 • Dibynadwy
 • Ymddangosiad smart
 • Agwedd broffesiynol
 • Bydd lefel o aeddfedrwydd yn ofynnol wrth weithio mewn amgylchedd ysgol
 • Uchelgeisiol ac yn weithiwr caled
 • Awydd i fod yn ddelfryd ymddwyn cadarnhaol i bobl ifanc
 

Qualification(s) Required

2 GCSE ar C neu gyfwerth
Saesneg ar C neu gyfwerth
Mathemateg ar C neu gyfwerth
 

Welsh Language Requirements

Welsh Spoken Skills: Essential.
Welsh Written Skills: Essential.

https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=47509