Vacancies

Prentis Cymhorthydd Dysgu - Ysgol y Creuddyn

Prentis Cymhorthydd Dysgu - Ysgol y Creuddyn

Job Description

Location: Ysgol y Creuddyn, Derwen Lane, Penrhyn Bay, LL30 3LA
Subject: Prentis Cymhorthydd Dysgu
Hours: 30
Salary: £7.49P/H

Fel Cymhorthydd Dysgu byddech yn cefnogi athrawon ac yn helpu plant gyda'u datblygiad addysgol a chymdeithasol, tu fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth

Duties include:

• Gweithio mewn Ysgol Uwchradd fel Cymhorthydd Dysgu llawn amser
• Cefnogi disgyblion hefo anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
• Cefnogi disgyblion hefo’u rhifedd
• Cefnogi disgyblion hefo’u llythrennedd
• Cefnogi disgyblion hefo’u sgiliau TGCh
• Cymryd rhan mewn creu arddangosiadau a pharatoi adnoddau
• Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gwblhau tasgau
• Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a'u rôl o fewn y polisïau hyn
• Gweithio hefo plant 11 i 16 oed
• Cefnogi athrawon mewn rolau amrywiol o fewn yr ystafell ddosbarth
• Y gallu i ymddwyn mewn modd broffesiynol bob amser tra'n gweithio mewn ysgol

Essential Criteria:

• Awydd i ddysgu mwy am ddod yn Gymhorthydd Dysgu
• Angerdd dros weithio gyda phlant
• Yn meddu ar rinweddau perthnasol gan gynnwys amynedd a chyfathrebu
• Y gallu i ddangos proffesiynoldeb bob amser

• Y gallu i wrando a dysgu gan staff mwy profiadol 

• Sgiliau siarad a gwrando Cymraeg Lefel 4

Desirable Criteria:

• Unrhyw brofiad blaenorol o weithio gyda phlant
• profiad blaenorol gydag anghenion addysgol arbennig (AAA)
• Saesneg a Mathemateg cryf
• Sgiliau cyfathrebu sydd yn berthnasol i blant ac oedolion
• Sgiliau cymwys mewn rhifedd, llythrennedd a TGCh
• Y gallu i hunanreoli a threfnu amser eich hun
• Rhinweddau personol
• Dibynadwy
• Ymddangosiad smart
• Agwedd broffesiynol
• Bydd lefel o aeddfedrwydd yn ofynnol wrth weithio mewn amgylchedd ysgol
• Uchelgeisiol ac yn weithiwr caled
• Awydd i fod yn fodel rôl gadarnhaol i bobl ifanc
Training:
Mae'r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.
Qualifications
O leiaf A*-C TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) Saesneg a Mathemateg
Apprenticeships To Be Undertaken:
Lefel 2 Cefnogi, Addysgu a Dysgu
Apply Now!
X
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input