Home

AMT Web Banner 01

Prentis Cynorthwyol Addysgu - Ysgol Aberconwy

Prentis Cynorthwyol Addysgu - Ysgol Aberconwy

Job Description

Location: Ysgol Aberconwy, Morfa Drive, Conwy, LL32 8ED
Hours: 30
Salary: £8P/H

Fel cynorthwyydd addysgu byddech yn cefnogi athrawon ac yn helpu plant gyda'u datblygiad addysgol a chymdeithasol, y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Duties include:

Bydd rolau swydd yn cynnwys:

  • Gweithio mewn ysgol Uwchradd yn llawn amser fel Cynorthwyydd Dysgu
  • Cefnogi disgyblion gyda'u rhifedd
  • Cefnogi disgyblion gyda'u llythrennedd
  • Cefnogi disgyblion gyda'u sgiliau TGCh
  • Cymryd rhan mewn creu arddangosfeydd a pharatoi adnoddau
  • Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gwblhau tasgau
  • Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a'u rôl o fewn y polisïau hyn
  • Gweithio gyda phlant 11 i 16 oed
  • Cefnogi athro mewn rolau amrywiol o fewn y dosbarth
  • Y gallu i ymddwyn yn broffesiynol bob amser tra'n gweithio mewn ysgolion

Essential Criteria:

Meini Prawf Hanfodol:
• Awydd i ddysgu mwy am ddod yn Gynorthwyydd Addysgu
• Angerdd am weithio gyda phlant
• Meddu ar rinweddau perthnasol gan gynnwys amynedd a chyfathrebu
• Y gallu i ddangos proffesiynoldeb bob amser
• Y gallu i wrando a dysgu gan staff mwy profiadol

Desirable Criteria:

• Unrhyw brofiad blaenorol o weithio gyda phlant
• Saesneg a Mathemateg cryf
• Sgiliau cyfathrebu sy'n berthnasol i blant ac oedolion
• Sgiliau cymwys mewn rhifedd, llythrennedd a TGCh
• Y gallu i hunanreoli a threfnu eich amser eich hun
• Rhinweddau personol
• Dibynadwy
• Ymddangosiad smart
• Agwedd broffesiynol
• Bydd angen lefel o aeddfedrwydd gyda gweithio mewn amgylchedd Ysgol
• Uchelgeisiol a gweithgar
• Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
Training:
Mae'r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.
Qualifications
Isafswm TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg
Apprenticeships To Be Undertaken:
Lefel 2/3 Cefnogi, Addysgu a Dysgu