Holywell Town FC: Design a football kit competition

Competition:

1. Use the above kit template to design and colour Holywell Town FC away kit for 22/23

2. Entrants can be posted to – Holywell Town, Halyn Road, Holywell, Flintshire CH8 7TZ or email info@achievemoretraining.com

3. Deadline for entries is Friday 8th April 2022.

4. The winning design will be announced the week commencing 11th April 2022.

Prizes:

· Each entrant will win a FREE Family ticket (for 2 adults & 2 children) for a Holywell Town FC Home game of their choice

· The winning entrant, will have their design made into Holywell Town FC away kit for 22/23, a Holywell Town FC season ticket and some Achieve More Training Kit to wear.

Entrants can be posted to – Holywell Town, Halyn Road, Holywell, Flintshire CH8 7TZ or email info@achievemoretraining.com

Please include the following information:

Entrant name

Age

Contact details (If under 16, this must be a parent or guardian)

Phone

Email

Y Gystadleuaeth:

1. Defnyddiwch batrymlun y cit uchod i ddylunio a lliwio cit pêl-droed oddi cartref i Glwb Pêl-droed Treffynnon ar gyfer tymor 22/23

2. Gellir anfon ceisiadau at – Clwb Pêl-droed Treffynnon, Ffordd Helygain, TREFFYNNON, Sir y Fflint. CH8 neu e-bostio info@achievemoretraining.com

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy dydd Gwener, Ebrill 8fed, 2022.

3. Cyhoeddir enillydd y cynllun gorau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Ebrill 11eg, 2022.

Gwobrau:

· Bydd pob ymgeisydd yn ennill Tocyn Teulu RHAD AC AM DDIM (i 2 oedolyn a 2 o blant) i wylio un o gemau cartref Clwb Pêl-droed Treffynnon o’u dewis

· Bydd cynllun yr enillydd yn cael ei ddefnyddio i lunio cit oddi cartref Clwb Pêl-droed Treffynnon ar gyfer tymor 22/23; fe fydden nhw hefyd yn derbyn tocyn tymor Clwb Pêl-droed Treffynnon a Chit Hyfforddi Achieve More Training i wisgo.

Gellir anfon ceisiadau at – Clwb Pêl-droed Treffynnon, Ffordd Helygain, TREFFYNNON, Sir y Fflint. CH8 neu e-bostio info@achievemoretraining.com

Cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol:

Enw’r Ymgeisydd

Oed

Manylion cyswllt (Os o dan 16, rhaid rhoi manylion rhiant neu warcheidwad)

Ffôn

E-bost

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *