Achieve More Training team up with Aura Leisure

Achieve More Training and Aura Leisure have teamed up to provide a pathway for anyone 16+ that wants to start a career in the leisure sector. Gain industry recognised qualifications, specialise in the roles that interests you and Improve your skills through work experience opportunities. All training is fully funded and you may be entitled to a £10 a day training allowance and travel reimbursements* (*16-18 year old, subject to eligibility). Apply today – info@achievemoretraining.com / 01745 797 797.

Mae Achieve More Training a Hamdden Aura wedi uno i ddarparu llwybr i unrhyw un 16 oed a hŷn sydd am ddechrau gyrfa yn y sector hamdden. Cyfle i ennill cymwysterau a gaiff eu cydnabod gan y diwydiant, arbenigo yn y rolau sydd o ddiddordeb i chi, a gwella eich sgiliau trwy gyfleoedd profiad gwaith. Mae’r holl hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn a gallech fod â hawl i lwfans hyfforddiant £10 y dydd ac ad-daliadau costau teithio* (*16-18 oed, yn amodol ar gymhwysedd). Gwnewch gais heddiw – info@achievemoretraining.com / 01745 797 797.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *