Tutor / Assessor

Location: Holywell / North Wales Contract: Full Time / Permanent Salary: £25,000 Start Date: September 2022   MAIN PURPOSE AND SCOPE OF THE JOB Key responsibility to manage apprentices on the ‘Shared Apprenticeship’ scheme, working with stakeholders to ensure successful …

Prentisiaeth Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata

Lleoliad: CPD Tref Treffynnon, CH8 7TZ Oriau: Llawn Amser Cytundeb: Cyfnod Penodol Cyflog: £13000 y flwyddyn Dyddiad cychwyn: Medi Darparu gwasanaeth ymgynghori a chefnogaeth i gleientiaid ynghylch cyfryngau cymdeithasol, recriwtio a marchnata trwy wasanaethau Pro-Active Leisure Solutions i Gyflogwyr yn …

Prentisiaeth Gweinyddwr Cymorth Busnes

Lleoliad: CPD tref Treffynnon, CH8 7TZ Pwnc: Prentisiaeth Oriau: Llawn Amser] Cytundeb: Cyfnod Penodol Cyflog: £8500 y flwyddyn Dyddiad cychwyn: Medi PRIF DDIBEN A CHWMPAS Y SWYDD: Cefnogi Rheolwyr Partneriaeth o fewn y sefydliad gyda thasgau gweinyddol cyffredinol a sicrhau …

Prentis Marchnata a Recriwtio Digidol

Lleoliad: CPD tref Treffynnon, CH8 7TZ Pwnc: Prentisiaeth Oriau: Llawn Amser Cytundeb: Cyfnod Penodol Cyflog: £8500 y flwyddyn Dyddiad cychwyn: Medi   PRIF DDIBEN A CHWMPAS Y SWYDD   Cefnogi Rheolwyr Partneriaeth o fewn y sefydliad gyda thasgau marchnata digidol, …

Social Media and Marketing Apprenticeship

Location: Holywell Town FC, CH8 7TZ Hours: Full Time Contract: Fixed Term Salary: £13000 per year Start date: September To provide consultancy and support to clients regarding social media, recruitment and marketing through Pro-Active Leisure Solutions services to Employers in the Education, Sport …

Business Support Administrator Apprenticeship

Location: Holywell town FC, CH8 7TZ Subject: Apprenticeship Hours: Full Time Contract: Fixed Term Salary: £8500 per year Start date: September MAIN PURPOSE AND SCOPE OF THE JOB:  To support Partnership Managers within the organisation with general administrative tasks and ensure company policy and …

Digital Marketing and Recruitment Apprenticeship

Location: Holywell town FC, CH8 7TZ Subject: Apprenticeship Hours: Full Time Contract: Fixed Term Salary: £8500 per year Start date: September MAIN PURPOSE AND SCOPE OF THE JOB:  To support Partnership Managers within the organisation with digital marketing tasks, with a main focus on …

Ysgol Maes Y Llan – Sports Coaching Apprenticeship

Location: Maes-Y-Llan Ln, Ruabon, Wrexham LL14 6AE Subject: Apprenticeship Hours: Full Time Contract: Fixed Term Salary Type: Monthly Salary: £144.30 per week Start date: 05/09/2022 Brief description of school: Ysgol Maes-y-Llan is a caring and supportive school. Well-being is at the centre of all we do, …

Ysgol Maes Garmon – Prentis Gweinyddol

Location/Lleoliad:  Conway St, Mold CH7 1JB Subject/Pwnc: Apprenticeship/Prentisiaeth Hours/Oriau: Full Time/ Llawn Amser Contract: Fixed Term/Tymor Penodol Salary Type/Math o Gyflog: Monthly/Yn fisol Salary/Cyflog :£204.90 per week/£204.90 yr wythnos Start date/Dyddiad cychwyn: 01/09/2022 Mae’r ysgol yn edrych i recriwtio prenstis gweinyddol, i …